Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

MediaTech myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Myymme tuotteita ja palveluita myös alle 18-vuotiaille holhoojan suostumuksella.

Hyödykkeitä myydään yrityksille ja organisaatioille, jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

MediaTech pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät MediaTech:n kotisivuilla.

Poikkeuksena laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

MediaTech :n yhteystiedot löytyvät täydellisinä osoitteesta https://www.mediatech.fi/yritystiedot

MediaTech:n ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua järjestelmäämme. MediaTech:n vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- tai maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan perumiseen, ja kauppahinnan mahdolliseen palauttamiseen.

Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä kuluttajansuojalaissa on määrätty.

Asiakaan on reklamoidessaan tavaran virheestä tai palauttaessaan tuotteen esitettävä ostotodistus, kuitti tai muutoin todistettavasti osoitettava, että kyseinen tuote on ostettu MediaTech:stä asiakkaan esittämänä ajankohtana. Pidätämme oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Hinnat ja tuotteet

Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu.

Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

MediaTech myy ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita myös kuluttajille, mutta tuotteet toimitetaan samoilla yrityskauppaehdoilla. Tuotteiden asentaminen, käyttöönotto ja käyttäminen vaativat oman alansa ammattiosaamista. Kaikki erillisenä myytävät tietokonekomponentit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tuotteita.

Tuotteiden ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. K-18-tuotteiden tilaaminen vaatii syntymäajan luovuttamista MediaTech:lle.

Tilaaminen ja tilauksien peruminen

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

Verkkosivuilla ilmoitetut toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Pidätämme oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta.

MediaTech ei ole korvausvelvollinen kolmannen osapuolen aiheuttamista toimitushäiriöistä.

Jos kaupan kohteena on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

MediaTech ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai toimitus viivästyy MediaTech:stä riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 14 päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei asiakas ole suostunut jälkitoimitukseen ehtojemme mukaisesti.

Palautusoikeus ja palauttaminen

Etämyynnissä käyttämättömillä tuotteille on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se on mahdollista myymälässä. MediaTech myöntää asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua pakkauksen sisältöön. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Rajoitukset palautusoikeudessa kuluttajansuojalain 6. luvun 16 § mukaisesti: Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta pakkauksen avaamisen jälkeen, koska tuote ei ole palautettavissa myyntiin luonteensa vuoksi. Tietokoneiden käyttöjärjestelmän asentaminen päättää palautusoikeuden. Peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu. Hygienia- ja intiimituotteita ovat esimerkiksi kuulokkeet ja hands-free –laitteet.

Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke.

Asiakaspalautukset ja huoltotoimitukset toimitetaan aina postin ilmaisella asiakaspalautuksella. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa.

MediaTech:n maksuton asiakaspalautus on voimassa vain Suomessa. Asiakkaan tulee maksaa kaikki ulkomailta lähetettyjen palautuksien ja huoltotoimitusten kustannukset. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä huoltoon ennen ulkomaan palautuksia/huoltotoimituksia.

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Huoltotoimituksen mukana tulee toimittaa palautusselvitys josta käy ilmi tuotteen epäkohdat.

Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Tuotteiden ympärille tulee laittaa vähintään 10 cm pehmustetta. Suosittelemme käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen.

MediaTech ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Pidätämme oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty aiheetta tai sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään hinnaston mukaiset käsittely- ja postituskulut.

Aiheettoman takuupalautuksen tarkistusmaksu 30€

Takuu ja huolto

Pidätämme oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Testaaminen suoritetataan odottaessa mikäli mahdollista. Varaudu kuitenkin aina 2-4 arkipäivään.

Ohjaamme asiakkaamme ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä voidaan katsoa olevan etua asiakkaalle. Kuluttajalla on myös mahdollisuus toimittaa tuote kauttamme huoltoon. Katsomme, että asiakas tiedostaa toimittaessaan tuotteen huoltomme kautta korjattavaksi, että huoltoaika on logistiikkaan kuluvan ajan verran pidempi.

Huoltoprosessi pyritään hoitamaan 4-7 arkipäivän kuluessa. Osa myytävistä tuotteista joudutaan toimittamaan ulkomaille huoltoon, koska Suomessa ei ole valmistajan valtuuttamaa huoltoa. Tällöin arvioitu huoltoprosessi on 10-20 arkipäivää.

MediaTech Toasters Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy MediaTech:llä myös kaupan perumisen yhteydessä.

Pidätämme oikeuden periä aiheettoman takuuhuollon kulut asiakkaalta. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, käsittelykulut ja logistiset kustannukset.

Komponenteista ostajan tai kolmannen osapuolen kokoaman laitteiston virheenetsinnästä peritään hinnaston mukainen maksu, jos virhe ei ole toimittamassamme komponentissa. Virheeksi ei katsota yhteensopivuusongelmaa, ellei asiakas ole nimenomaisesti ostohetkellä todistettavasti ilmoittanut yhteensopivuustarpeesta. Tietokonekomponenttien hankinta, asentaminen ja käyttäminen vaativat tietokoneasentajan ammattitaitoon rinnastettavaa osaamista.

Emme ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia. Tiedostojen pelastaminen vioittuneesta laitteesta on maksullinen lisäpalvelu.

Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja kuluttajasuojan mukaisen virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään. (Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine)